Professionell renovering och sanering från Liljendal

Ta kontakt

Bruce Snickeri & Byggtjänst Ab förverkligar olika renoverings- och saneringsprojekt med många års erfarenhet i Liljendal i Lovisa. Vi är mångkunniga inom byggbranschen och fixar både mindre och större projekt. Vi förverkligar renoveringar kunnigt och noggrant vilket leder till att slutresultatet är högklassigt på en gång. Vi kan utföra renoveringar och saneringar av så väl vanliga hem eller kontor som av kulturhistorisk värdefulla fastigheter.

Värdighet och längre brukstid för ett gammalt hus

Gamla hus lever med sina invånare, men vid en viss tid når man den punkt då man måste besluta om renovering och sanering. Det är dock fullt möjligt att upprusta ett gammalt hus till sin forna glans – Bruce Snickeri & Byggtjänst Ab tar hand om det för dig!


Vi reparerar och sanerar gamla hus noggrant så att de blir beboeliga. Vi tar även hand om alla tillstånd och ansökan. Vi samarbetar tätt med Museiverket och renoverar och sanerar således vid behov på ett sätt där fastighetens kulturhistoriska värde bevaras.

Förutom renovering av hus river vi även fastigheter vid behov.

Helomfattande tjänster

Förutom renoveringar av hela hus, planerar och bygger vi olika tillbyggnader, renoveringar av badrum, takrenoveringar och isoleringar. Ifall kunden så önskar, sköter vi även planeringen av saneringsjobb.


Renoverings- och byggprojekt förbereds noga, för att förverkligandet av dessa projekt ska gå så smidigt som möjligt. Vår långa erfarenhet med renoveringar försäkrar att projekten slutförs inom den tidtabell som fastslagits med kunden. Vi erbjuder även kostnadsfria evalueringsbesök för att bättre kartlägga fastighetens renoverings- och saneringsbehov.

Fullservice byggföretag

Bruce Snickeri & Byggtjänst Ab erbjuder alla tjänster du behöver – vare sig det är frågan om renovering av ett helt hus eller sanering av endast ett utrymme. Våra erfarna och utbildade arbetare garanterar att byggkvaliteten är utmärkt och att projekten slutförs enligt tidtabell.


Vi är ett fullservice byggföretag. Detta sparar både på kundens tid och möda då alla tjänster och produkter kan anskaffas på ett och samma ställe. 

Gör en offertförfrågan