Multitalang inom
byggbranschen till er tjänst

Multitalang inom
byggbranschen till er tjänst

Byggnadsarbeten och renovering

Allting fungerar, när proffs från många branscher utför arbetet.

Läs mer »

Stenbrytning och sprängningsarbete

Vi utför borrnings- och sprängningsarbeten tryggt och effektivt.

Läs mer »

Sågning och snickeritjänster

Träarbeten från stora sågningspartier till enskilda måttbeställda heminredningar.

Läs mer »

Byggnadsföretag från Lovisa erbjuder omfattande betjäning

Våra proffs utför alla arbeten från renoveringar till sprängningar i Östra Nyland

Byggnadsföretaget Robert Bruce T:mi från Lovisa har specialiserat sig på mångsidiga byggtjänster. Vi utför såväl vanliga renoverings- och byggnadsarbeten som stenbrytning, sprängningar, sågning och snickeriarbeten. Vi är kunniga inom flera områden och vi betjänar kunder av många slag, allt från hushåll i Lovisaregionen till företag och kommuner i Östra Nyland. Företaget är grundat år 2009 och i vår tjänst har vi fyra fast anställda byggnadsarbetare

Professionella multitalanger arbetar

Våra byggnadsarbetare är pålitliga multitalanger inom byggbranschen. I bakgrunden har de utbildning för arbeten av många slag. Husbyggnadsexamen, ingenjörsexamen, snickarexamen och den omfattande praktiska erfarenheten från byggarbetsplatser av olika storlek garanterar att vi inte känner oss osäkra i de mest krävande arbetsuppgifterna. Alla våra byggnadsarbetare betjänar kunderna både på finska och svenska.

Brett samarbetsnätverk till hjälp för våra kunder

Under årens lopp har vi byggt upp ett omfattande samarbetsnätverk inom byggbranschen, vilket möjliggör att vi kan erbjuda helomfattande lösningar åt våra kunder. Förutom den egna mångsidiga kompetensen som finns inom företaget, erbjuder vi så gott som alla tjänster som hör till byggarbeten, allt från grävarbeten till elentreprenader.

Blev du intresserad? Begär offert från oss!

Rakennusliike

Robert Bruce Tmi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL
Tel. 040 755 6785
info@robertbruce.fi
www.robertbruce.fi

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Robert Bruce T:mi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL

FO-nummer: 2262692-8
Telefonnummer: 040 755 6785

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.