Träarbeten från snickartjänster till sågningar i Lovisaregionen

Förutom byggnadsarbeten erbjuder vårt företag även snickartjänster och sågning. Fönster, dörrar, trappor och specialinredningar blir precis sådana som du vill ha och till sin storlek och stil passar de in i ditt objekt. Vår snickare klarar även av att bygga ett helt måttbeställt kök. Med säker yrkesskicklighet skapas stilfulla snickarbeten, som man gärna vilar ögonen på och använder i flera årtionden.

Sågningstjänster - även sågning av specialvirke

I Robert Bruce T:mis sågningstjänster ingår både vanliga sågningar och sågningar av specialvirke. Vår specialitet är sågningsmetoden som fokuseras på kärnvirket. Bandsågen, som vi använder, har ett mycket tunt bett, och endast en liten spillmån behövs för arbetet. Med denna exakta och effektiva teknik kan man såga såväl stora som mycket små trästycken.

Bandsågat trävirke som måttbeställt arbete

Trävirket kan anpassas enligt kundens önskemål. Man kan välja mellan genomsågat virke eller okantade brädor. Alla sågmått kan sågas enligt kundens behov. Sågningsutrustningen som vi använder är av märket Wood-Mizer

Från oss får du omfattande professionella byggnadsföretagstjänster

Robert Bruce T:mi erbjuder även byggnads- och renoveringstjänster i Östra Nyland. Om du vill veta mer om våra mångsidiga tjänster eller begära offert, kontakta oss.

Puutyöt

Robert Bruce Tmi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL
Tel. 040 755 6785
info@robertbruce.fi
www.robertbruce.fi

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Robert Bruce T:mi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL

FO-nummer: 2262692-8
Telefonnummer: 040 755 6785

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.