Sprängningsarbeten och borrningar i Östra Nyland

Robert Bruce T:mi utför mångsidiga sprängningsarbeten, borrningar och stenbrytningar i Östra Nyland. Våra proffs har utbildning för sprängningsarbeten, liksom sprängarcertifikat. Vi betjänar hushåll i Lovisaregionen och företag och kommuner i Nyland i alla sprängningsarbeten för anläggningsarbeten och i arbeten i samband med stenbrytning. Läs mera nedan om våra tjänster och vår arbetsutrustning och begär offert för ditt objekt.

Sprängning av enskilda stenar och stubbar

Om stenen eller stubben stör landskapet, står i vägen på gångvägarna eller på byggplatsen, då ser vi till att den kommer bort på ett tryggt sätt genom sprängning. Vi utför sprängningarna snabbt och utan onödiga skador på omgivningen. Berätta för oss om ditt problem, så berättar vi hur och till vilken kostnad det kan lösas.

Kanalsprängningar och stenbrytning

Våra stenbrytningstjänster kan anlitas i hela Östra Nyland. Vi utför stenbrytningen med modern utrustning och med lång erfarenhet. Vi följer sprängningsplanen som har godkänts av kunden, och vi utför även kanalsprängningar tryggt och effektivt.

Borrningstjänster, kilsprängningstjänster och pikningar

Vi borrar, kilspränger samt pikar betong och sten. Du kan begära offert av oss på borrningstjänsten du har behov av, oavsett om det handlar om en betongvägg eller ett betonggolv hemma hos dig eller en större byggplats. Våra proffs utför arbetet till belåtenhet, även vid krävande objekt.

Vår sprängnings- och stenbrytningsutrustning i Lovisa

Vi använder en tryckluftsdriven handborr för borrning i stenar och andra liknande material. Vid planeringen av sprängningsarbetena tar vi alltid hänsyn till objektets omfattning och läge. På det viset kan sprängningsarbetet utföras tryggt, och det orsakar inte onödiga risker för den närmaste omgivningen.

Fråga mer och bekanta dig med våra övriga tjänster

När du vill att sprängningsarbetena ska ske snabbt och framförallt tryggt, kontakta oss. Robert Bruce T:mi erbjuder byggnads- och sprängningsarbeten i hela Östra Nyland. Vi erbjuder även renoverings- och byggnadstjänster i samma region.

Räjäytystyöt

Robert Bruce Tmi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL
Tel. 040 755 6785
info@robertbruce.fi
www.robertbruce.fi

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Robert Bruce T:mi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL

FO-nummer: 2262692-8
Telefonnummer: 040 755 6785

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.