Byggnadsarbeten och renoveringar i Lovisa och i övriga Östra Nyland - begär offert!

Robert Bruce T:mis huvudsakliga arbeten är byggnadsarbeten av olika slag. Vi uppför nybyggnader och utför renoveringar för både privata kunder och företag, bostadsbolag och kommuner. Våra anställda som har mångsidig utbildning inom byggbranschen erbjuder byggtjänster från planering till slutlig finish med säker yrkeskompetens. Vid behov tar vi även emot byggnadsarbeten i skärgården.

Nybyggnad - husbyggnad

Nybyggnad är vår väsentligaste byggtjänst vid sidan om renoveringar, vi bygger ett nytt hem eller en affärslokal tills den är helt klar. Tack vare våra samarbetspartners tar vi även hand om installationer av husteknik. Byggobjekten kan också vara en stuga i skärgården eller en gårdsbyggnad - vi utför även nybyggnader på entreprenad enligt dina behov, runtom i hela Östra Nyland.

Renovering av våtutrymmen och alla andra ytor

Vi är multitalanger inom renovering och vi utför saneringar i hela bostaden eller till exempel enbart i våtutrymmena. Du får hållbara och högklassiga genomföranden av en isolerare av våtutrymmen, som är certifierad av VTT. I ytrenoveringarna kan det ingå badrumsrenovering, förnyande av golv-, tak- och väggytor eller byggande av ett nytt kök. Vår egen snickare svarar för tillverkningen av inbyggnadsmöbler. Vi utför även skoningar av hus.

Planering av reparationsbyggande

Vi ansvarar för planeringsarbetena för saneringar i enlighet med kundens behov. Renoverings- och byggnadsentreprenaderna förbereds noggrant, för att genomförandet ska ske så bekymmersfritt som möjligt. Vår långa erfarenhet av reparationsbyggande garanterar att entreprenaderna färdigställs enligt tidtabellen, som har avtalats med kunden.

Ansvarig arbetsledare för din byggarbetsplats i Östra Nyland

Robert Bruce T:mi erbjuder även tjänster som ansvarig arbetsledare. Vi tar tag i arbeten som arbeten, i Lovisa och i övriga Östra Nyland. Fråga mer om våra tjänster eller begär offert på byggnadsarbetet för ditt eget objekt. Kontakta oss!

Robert Bruce Tmi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL
Tel. 040 755 6785
info@robertbruce.fi
www.robertbruce.fi

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Robert Bruce T:mi
Eskilomvägen 362
07880 LILJENDAL

FO-nummer: 2262692-8
Telefonnummer: 040 755 6785

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.